Klimatsmart energi, alternativ

Vad är klimatsmart energi? Generellt kan man säga att det handlar om energi som på minsta möjliga vis påverkar klimatet. Frågan är ganska komplex eftersom så många olika faktorer är med och påverkar hur energifrågor behandlas. Dels så har varje individ ett ansvar vad gäller hantering av energi, och dels så är klimatsmart energi beroende av att vettiga lösningar beslutas om i den nationella och internationella politiken.
 

Gröna lösningar

De flesta som hör uttrycket klimatsmart energi tänker nog på olika former av bränslen för energi som mer eller mindre skadar miljön. Sedan växthuseffekten blev ett välkänt begrepp så har medvetenheten om utsläpp av koldioxid ökat. Vi vet idag att när vi förbränner fossila bränslen som olja och kol så bidrar detta till att koldioxid släpps ut i atmosfären. Eftersom man accepterar teorin om växthuseffekten som en förklaring på den globala uppvärmningen så ligger stor fokus på att strypa utsläppen av koldioxid.
 
Gröna lösningar för klimatsmart energi inkluderar vind, vattenkraft, solkraft samt kärnkraft men även dessa metoder har nackdelar vad gäller miljön. Då det ännu inte finns någon ultimat lösning för klimatsmart energi så handlar det om att satsa på de metoder som funkar bäst och orsakar liten skada på naturen.
 

Förnyelsebar energi

I debatten om klimatsmart energi så är det förstås inte bara miljöpåverkan som har betydelse. Det som påverkar besluten om energi är i allra högsta grad ekonomi. Förnyelsebara energikällor som solkraft, vindkraft och vågkraft är fortfarande dyra att implementera och driva, så därför förblir fossila bränslen som olja och kol fortfarande de metoder som används mest för att producera värme och elektricitet.
 
Kärnkraften är en form av energi som av vissa anses vara klimatsmart eftersom den inte innebär koldioxidutsläpp och dessutom är relativt kostnadseffektiv. Det samma gäller det fossila bränslet biogas som släpper ut mindre gifter i atmosfären och dessutom räcker längre än vanlig bensin för fordonstrafik. Problemen med dessa metoder är att de fortfarande ger avfallsprodukter som påverkar miljön. Då det handlar om kärnkraft är det mycket problematiskt att hantera det radioaktiva avfallet som dessutom innebär livsfara om man inte hanterar det med stor kunskap och varsamhet.
 

Långsiktiga lösningar för klimatsmart energi

Idag är det många som drar sig för att gå över till klimatsmart energi på grund av rädsla för att detta kommer att kosta för mycket. Driver man ett företag så kan det upplevas som en risk att investera i biogas till bilar, egen vindkraft eller solkraft och så vidare. Det är dock känt att klimatsmart energi också innebär besparingar på lång sikt. Den ursprungliga investeringen fås igen då man med tiden spar in på energiförbrukningen. Det här är något som gjort att större företag och även kommuner har kunnat projektera och implementera stora förändringar.
 
Även om man just nu inte ser någon möjlighet att hitta klimatsmarta lösningar för sitt land, företag eller hem, så kommer man att behöva göra detta inom en snar framtid. De bränslen som världen förlitar sig på idag håller nämligen på att ta slut. Klimatsmart energi är av intresse för alla och står därmed i fokus både i Sverige och internationellt vilket leder till nya framsteg och lösningar för en energi som är förnyelsebar, bra för miljön och bra för plånboken.